МАРХИ, Московський архітектурний інститут (Державна академія)

27.07.2015

МАРХИ — Московський архітектурний інститут (Державна академія)

Роботи учнів по малюнку

Програма по малюнку розрахована на заняття в аудиторії 2 рази в тиждень по 4 академічних години протягом 36 тижнів.

Заняття проводять провідні викладачі кафедри малюнка МАРХИ.

Малюнок у вищій архітектурній школі є базовою дисципліною, що виконує ряд функцій, без здійснення яких у наш час неможливо формування повноцінного фахівця – архітектора широкого профілю. Першорядне значення має високорозвинене об’ємно-композиційне мислення. Процес розвитку його засобами дисципліни «рисунок» йде в комплексі, в тісному зв’язку з кресленням і архітектурною композицією.

Головна і кінцева мета навчання малюнку на денних підготовчих курсах факультету довузівської підготовки полягає у розвитку загальної художньої культури, розуміння і вміння зображувати геометричні тіла лінійно і в тоні, побутові предмети, архітектурні деталі, античні гіпсові голови, образи живих людей, фауну, флору.

Завдання курсу.

В основі підготовки абітурієнтів лежить реалістичний малюнок, логіка і суть якого пов’язані з матеріалістичною діалектикою пізнання світу. В період навчання розкривається роль малюнка як засобу пізнання, дієвого інструменту для вирішення різноманітних творчих завдань.

Основні завдання курсу малюнка пов’язані з необхідністю для абітурієнтів (слухачів курсів) пізнати основи малюнка: конструктивну форму, прийоми графіки в зображенні, композиційні рішення для зображення в подальшому в якості студента складних професійних завдань.

Зміст курсу, його мету і завдання визначені у відповідності з місцем і призначенням дисципліни в загальній системі довузівської освіти. Малюнок на денних підготовчих курсах дає базову підготовку для вступу в архітектурний інститут і є першою щаблем професійного архітектурного освіти.

Короткий опис статті: академічний малюнок МАРХИ — Московський архітектурний інститут (Державна академія). Державне освітнє установа Вищого професійної освіти МАРХИ, архітектурний інститут, Московський архітектурний інститут, архітектура, містобудування, Реставрація, реконструкція, дизайн, ландшафтна архітектура, навчання малюнку, навчання кресленню

Джерело:
МАРХИ — Московський архітектурний інститут (Державна академія)

Також ви можете прочитати