Тест Конструктивний малюнок людини з геометричних фігур, Проективні тести , Методики, психології, Консультаційний центр «Залік.

12.07.2015

interpretaciya_risunka_vashego_rebenka_2

Тест «Конструктивний малюнок людини з геометричних фігур»

Мета застосування тесту: виявлення індивідуально-типологічний відмінностей. |Інструкція: «Вам потрібно намалювати фігуру людини, складену з 10 елементів, серед яких можуть бути трикутники, кола, квадрати. Ви можете збільшувати або зменшувати ці елементи (геометричні фігури) у розмірах, накладати один на одного за мірою потреби. Важливо, щоб всі ці три елементи в зображенні людини були присутні, а сума загальної кількості використаних фігур була дорівнює десяти. Якщо при малюванні ви використовували більшу кількість фігур, то потрібно закреслити зайві, якщо ж вами використано фігур менше, ніж десять, необхідно домалювати відсутні».

Матеріал: випробовуваним пропонується три аркуші паперу розміром 10х10 см, кожен аркуш нумерується і підписується. На аркуші № 1 виконується перший пробний малюнок, далі, відповідно на аркуші № 2 — другий, на аркуші № 3 — третій. Після виконання трьох малюнків дані обробляються. При порушенні інструкції дані не обробляються.

Обробка даних проводиться наступним чином: підраховується кількість витрачених у зображенні людини трикутників, кіл і квадратів (по кожному малюнку окремо), і результат записується у вигляді тризначних чисел, де сотні будуть позначати кількість трикутників, десятки — кількість кіл, одиниці — кількість квадратів. Ці тризначні цифри складають так звану «формулу малюнка», з якої відбувається віднесення малюють до відповідних типів і підтипів, які представлені в табл.1.

Інтерпретація даних. Власні емпіричні дослідження, у яких отримано та проаналізовано більше двох тисяч малюнків, показали нам, що співвідношення різних елементів у конструктивних малюнках не випадково. Аналіз дозволяє виділити вісім основних типів, за яким відповідають описані нижче типологічні характеристики.

Інтерпретація тесту заснована на тому, що геометричні фігури, використані в малюнках, розрізняються за семантикою. Трикутник зазвичай відносять до «гострої», «наступальної» фігурі, пов’язаної з чоловічим началом. Коло — фігура обтічна, більш співзвучна з співчуттям, м’якістю, округлістю, жіночністю. З елементів квадратної форми будувати що-небудь легше, ніж інших, тому квадрат, прямокутник інтерпретуються як специфічно технічна конструктивна фігура, «технічний модуль».

Типологія, заснована на перевазі геометричних фігур, дозволяє сформувати свого роду «систему» індивідуально-типологічних відмінностей (див. табл. 1).

Типи:

I тип — «керівник». Зазвичай це люди, які мають схильність до керівної та організаторської діяльності, орієнтовані на соціально-значущі норми поведінки, можуть володіти даром хороших оповідачів, що грунтується на високому рівні мовного розвитку. Володіють хорошою адаптацією в соціальній сфері, домінування над іншими утримують в певних межах. Такі люди зазвичай вибирають зелений колір (за М. Люшеру) і малюють «ялинку» у тесті «Дерево».

Формули малюнків: 901,910,802,811,820,703,712,721,730, 604,613,622,631,640.

Найбільш жорстко домінування над іншими виражено у підтипів 901, 910, 802, 811, 820; ситуативно — 703, 712, 721, 730; при впливі промовою на людей — вербальний керівник або «викладацький підтип» — 604, 613, 622, 631,640.

Треба пам’ятати, що прояв даних якостей залежить від рівня психічного розвитку. При високому рівні розвитку, індивідуальні риси розвитку, реалізовані, досить добре усвідомлюються. При низькому рівні можуть виявлятися у професійній діяльності а бути ситуативно, гірше, якщо не адекватно ситуацій. Це відноситься до всіх характеристиками.

II тип — «відповідальний виконавець» — володіє багатьма рисами типу «керівник», будучи розташованим йому, однак у прийнятті відповідальних рішень часто присутні коливання. Даний тип людей більш орієнтований на «вміння робити справу», високий професіоналізм, володіє високим почуттям відповідальності та вимогливості до себе й інших, високо цінує правоту, тобто характеризується підвищеною чутливістю до правдивості. Часто вони страждають соматичними захворюваннями нервового походження як наслідок перенапруження.

Формули малюнків: 505, 514, 523, 532, 541, 550.

III тип — «тривожно-недовірливий» — характеризується різноманітністю здібностей і обдарованості — від тонких ручних навичок до літературної обдарованості. Зазвичай людям цього типу тісно в рамках однієї професії, вони можуть поміняти її на абсолютно протилежну і несподівану, мати хобі, яке по суті є другою професією.

Фізично не переносять безлад і бруд. Зазвичай конфліктують із-за цього з іншими людьми. Відрізняються підвищеною ранимістю і частина сумніваються в собі. Потребують м’якому подбадривании.

Формули малюнків: 406, 415, 424, 433, 442, 451, 460. Крім того, 415 — «поетичний підтип» — зазвичай особи, які мають таку формулу малюнка, мають поетичною обдарованістю; 424 — підтип людей, відомих по фразі «Як це можна погано працювати? Я собі не уявляю, як це можна погано працювати». Люди такого типу відрізняються особливою ретельністю в роботі.

IV тип — «вчений». Ці люди легко абстрагуються від реальності, володіють «концептуальним розумом», відрізняються здатністю розробляти «на все» свої теорії. Зазвичай володіють душевною рівновагою і раціонально продумують свою поведінку.

Формули малюнків: 307, 316, 325, 334, 343, 352, 361, 370. Підтип 316 характеризується здатністю створювати теорії, переважно глобальні, або здійснювати велику і складну координаційну роботу; 325 — підтип, який характеризується великою захопленістю пізнання життя, здоров’я, біологічними дисциплінами, медициною.

Представники цього типу часто зустрічаються серед осіб, що займаються синтетичними видами мистецтва: кіно, цирк, театрально-видовищна режисура, мультиплікація і т. д.

V тип — «інтуїтивний». Люди цього типу володіють сильною чутливістю нервової системи, високою її виснаженістю. Легше працюють на переключення від однієї діяльності до іншої, зазвичай виступають «адвокатами меншини», за яким стоять нові можливості. Володіють підвищеною чутливістю до новизни. Альтруистичны, часто проявляють турботу про інших, володіють хорошими ручними навичками і образною уявою, що дає можливість займатися технічними видами творчості. Зазвичай виробляють свої норми моралі, володіють внутрішнім самоконтролем, тобто воліють самоконтроль, негативно реагуючи на посягання, що стосуються їх свободи.

Формули малюнків: 208, 217, 226, 235, 244, 253, 262, 271, 280.

Підтип 235 — часто зустрічається серед професійних психологів або осіб з підвищеним інтересом до психології людей; 244 — має здатність до літературної творчості; 217 — володіє здатністю до винахідницької діяльності; 226 — велика потреба в новизні, зазвичай ставить дуже високі критерії досягнень для себе.

VI тип — «винахідник, конструктор, художник». Часто зустрічається серед осіб з «технічної жилкою». Це люди, що володіють багатою уявою, просторовим баченням, часто займаються різними видами технічного, художнього та інтелектуального творчості. Частіше интравертированы, так само, як інтуїтивний тип, живуть власними моральними нормами, не сприймають ніяких впливів зі сторони, крім самоконтролю. Емоційні, одержимі власними оригінальними ідеями.

Формули малюнків: 109,118,127,136,145,019,028,037,046.

Підтип 109 зустрічається серед осіб, які добре володіють аудиторією; 118 — тип з найбільш вираженими конструктивними можливостями і здатністю до винаходів.

VII тип — «эмотивный». Володіють підвищеним співпереживанням по відношенню до інших, важко переживають «жорстокі кадри фільму», можуть бути надовго «вибитими з колії» і бути приголомшеними від жорстоких подій. Болі і турботи інших людей знаходять в них участь, співпереживання і співчуття, на яке вони витрачають багато власної енергії, у результаті стає скрутною реалізація їх власних здібностей.

Формули малюнків: 550,451,460,352,361,370,253,262,271, 280,154,163,172,181, 190, 055, 064, 073, 082, 091.

VIII тип — володіє протилежною тенденцією эмотивному типу. Зазвичай не відчуває переживань інших людей або ставиться до них з неуважністю або навіть посилює тиск на людей. Якщо це хороший фахівець, то він може змусити інших робити те, що він вважає за потрібне. Іноді для нього характерна «черствість», яка виникає ситуативно, коли в силу якихось причин людина замикається в колі власних проблем.

Формули малюнків: 901, 802, 703,604, 505,406,307,208,109.

Коментар до тесту

Незважаючи на відносну ненадійність діагностики, методика може служити хорошим посередником у процесі спілкування психолога-консультанта з контрольованим. Повідомляючи індивідуально-типову характеристику, можна на підставі особливостей побудови зображення задати наступні питання (на які зазвичай слід ствердну відповідь):

— при наявності шиї — «Є вразливою людиною, трапляється так, що Вас занадто легко образити?»

— вух — «Вас вважають людиною, яка вміє слухати?»

— кишеньки на тілі людині: «У Вас є діти?»

— на голові «капелюхи» у вигляді квадрата або трикутника в одному малюнку: «Ви, мабуть, зробили вимушену поступку і досадуете на це?»; при наявності «капелюхи» у всіх трьох зображеннях: «Можна сказати, що зараз Ви переживаєте «смугу скутого положення?»

— повністю промальовані особи: «чи Вважаєте Ви себе товариською людиною?»

— одного рота на обличчі: «чи Любите Ви поговорити?»

— лише одного носа: «Чуйно Ви відчуваєте запахи, чи любите парфуми?»

— зображення гуртка на тілі: «коло Ваших турбот входить необхідність віддавати кому-небудь розпорядження?».

Короткий опис статті: малюнок людини

Джерело: Тест «Конструктивний малюнок людини з геометричних фігур» — Проективні тести — Методики з психології — Консультаційний центр «Залік»

Також ви можете прочитати